Privacybeleid

Privecybeleid Moonen Wanders – subpagina

PRIVACY STATEMENT

Steenhouwerij en handelsondememing Moonen – Wanders B.V. hecht veel waarde aan het beschermen ven uw privacy en de persoonlijke gegevens dia u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gagevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. , gevestigd aan de, Wijngaardweg 10 6412 PJ te Heerlen, ingeschreven onder handelsregistenummer 14037077. Steenhouwerij en handelsondememing Moonen – Wanders B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. persoonsgegevens?

Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V.. Bijvoorbeeld indien u:

 • een offerte aanvraagt;
  • een bestelling plaatst;
  • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
  • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
  • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
  • inlogt op uw Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. of via social media;
  • bij of voor ons werkzaam bent;
  • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
  • een zakelijke relatie heeft met Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders
  • uw gegevens invult of achterlaat in de vestigingen. Contact met Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen — Wanders B.V. kan plaatsvinden via:
  • telefoon of schriftelijke correspondentie• het contactformulier op moonenwanders.nI, bijvoorbeeld
  voor het aanvragen van de informatie;
  • per e-mail;
  • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

 

 Welke persoonsgegevens verzamelt Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. ?

Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrljfa)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en maiiladres
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. bestelt
;• (lnteractie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.moonenwanders.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnleuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. persoonsgegevens ?

Steenhouwerij en handelsondememing Moonen – Wanders B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen. af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V.. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ten slotte kan Steenhouwerij on handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. persoonsgegevens?

Steenhouwerij en handelsondememing Moonen — Wanders B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen – Wanders B.V. en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
  • Het uitvoeren van interne (kwaIiteits)analyses en productontwikkeling om onze

Steenhouwerij en handelsonderneming Moonen-Wanders B.V.
Wijngaardsweg 10
6412PJ Heerlen
Tel: 045-5635635